Materiały Dydaktyczne


Wprowadzenie do informatyki

Osprzęt sieci komputerowych oraz sieci Internet. Systemy operacyjne z rodzin Windows oraz Linux - funkcje i zadania. Administrowanie systemami. Edytory tekstu - wybrane funkcje oraz zastosowania. Arkusze kalkulacyjne. Oprogramowanie do prezentacji multimedialnych. Wprowadzenie do baz danych. Podstawy programowania w językach wysokiego poziomu. Część 1. Podstawy programowania w językach wysokiego poziomu. Część 2. Matlab sprawozdanie.